Menu

20 ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ หวยเด็ดงวดนี้

ที่วัดพระธาตุ|พระบรมสารีริกธาตุ|พระบรมธาตุเสด็จ บ้านตาพราม ต.|ตำบลเทพ|เทวดารักษา อ.|อำเภอสังขะ จ.|จังหวัดสุรินทร์|จังหวัดสุรินทร์ ได้มีชาวบ้าน|ประชาชน|ราษฎรจำนวน|ปริมาณประมาณ|ราว|ราวๆ|โดยประมาณ 50 คน ร่วมกัน|ด้วยกันประกอบพิธีกรรม|บาปตามความเชื่อ|ความศรัทธา|ความเลื่อมใส|ความเชื่อถือของคนโบราณ|คนสมัยก่อน|คนรุ่นก่อน|คนรุ่นเก่า|คนสมัยเก่าในท้องถิ่น|แคว้น|เขตแดนจังหวัดสุรินทร์ “พิธี|พิธีการเฮา – ปลึง – ซร๊อว” แปลว่า|หมายความว่า|มีความหมายว่า|แสดงว่าเรียกขวัญ|ปลอบขวัญข้าวหรือพิธีสู่ขวัญ|พิธีเรียกขวัญ|พิธีทำขวัญข้าวที่เรา|พวกเรารู้จักกันดี

โดยมีวัตถุประสงค์|จุดประสงค์|จุดมุ่งหมาย|เป้าหมาย|เป้าประสงค์|จุดหมายเพื่อเรียกขวัญ|ปลอบขวัญพระแม่โพสพที่ตกหล่นตามท้องนา|ทุ่งนา|ท้องทุ่งขึ้นสู่ยุ้งฉางข้าว และ|และก็|แล้วก็|รวมทั้งเป็นการบูชาพระแม่โพสพที่คอย|รอป้องกัน|คุ้มครอง|คุ้มครองปกป้อง|คุ้มครองป้องกัน|ปกป้องศัตรูพืชและ|และก็|แล้วก็|รวมทั้งสัตว์ที่จะมาทำลายข้าว หวยเด็ดงวดนี้ เพื่อให้|เพื่อได้ผล|สำเร็จ|เห็นผลผลิตมาก|มากมายในปีต่อๆไป ซึ่งประเพณี|ขนบธรรมเนียม|จารีต|จารีตประเพณีนี้จะมีชื่อเรียกที่แตกต่างกัน|ไม่เหมือนกัน|แตกต่าง|ต่างกันออกไปตามแต่ละท้องถิ่น|แคว้น|เขตแดน ประเพณี|ขนบธรรมเนียม|จารีต|จารีตประเพณีสู่ขวัญข้าว (ทั่วไป|ทั่วๆไป) บุญสู่ขวัญข้าว ,เรียกขวัญ|ปลอบขวัญข้าว , ส่วนชุมชนท้องถิ่น|แคว้น|เขตแดนสุรินทร์|จังหวัดสุรินทร์จะเรียก “เฮาปลึงซร๊อว”

สำหรับการ|ในการ|สำหรับในการ|สำหรับเพื่อการบายศรีสู่ขวัญข้าว คือ|เป็นก่อนที่จะ|ก่อนจะนำข้าวที่นวดแล้วไปเก็บที่ยุ้งฉาง จะมีการทำบุญ|ทำบุญทำกุศล|ทำบุญทำทาน|ทำบุญสุนทานนิมนต์พระสงฆ์|ภิกษุ|พระภิกษุ|พระ|สงฆ์มาสวด|สวดมนตร์เพื่อให้|เพื่อเกิด|กำเนิดความเป็นศิริ|ศรีมงคล โดยอัญเชิญ|เชิญรูปหล่อแม่โพสพมาไว้ตรงกลาง|กึ่งกลางประรำพิธี|พิธีการ เพื่อประกอบพิธีสงฆ์|พระสงฆ์ พิธี|พิธีการบายศรี โดยหมอขวัญ

หลังจากนั้น|ต่อจากนั้น|จากนั้น|ต่อไปก็เป็นการละเล่นพื้นบ้าน|ท้องถิ่น|ประจำถิ่น|พื้นเมืองและ|และก็|แล้วก็|รวมทั้งร่วมรับประทานอาหาร|กินอาหาร|ทานอาหารร่วมกัน|ด้วยกัน และ|และก็|แล้วก็|รวมทั้งจัดทำ|ทำขึ้นเพื่อเป็นการบูชาพระแม่โพสพที่หล่อเลี้ยงมวลมนุษยชาติ และ|และก็|แล้วก็|รวมทั้งเพื่อความเป็นสิริมงคล|ความเป็นมงคลแก่ชาวนา|ชาวไร่ชาวนา|กสิกร|เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ซึ่งจะกระทำ|ทำ|ปฏิบัติในช่วงหลัง|ตอนหลัง|พักหลัง|ระยะหลังฤดูกาล|ฤดูเก็บเกี่ยวนั้นเอง

นอกจากนี้|ยิ่งไปกว่านี้|นอกนั้น|นอกจากนั้น|นอกเหนือจากนี้|ยิ่งกว่านั้น|นอกเหนือจากนั้น ชาวบ้าน|ประชาชน|ราษฎรกลุ่มนี้ยังได้ส่องดู|มองเลขเด็ดน้ำตาเทียนจากขันน้ำ|ขันใส่น้ำ|ขันสำหรับใส่น้ำ|ขันที่เอาไว้ใส่น้ำ|ขันที่เอาไว้สำหรับใส่น้ำ|ขันที่มีไว้ใส่น้ำ|ขันที่มีไว้สำหรับใส่น้ำมนต์ที่หมอขวัญได้ทำพิธี|ประกอบพิธีซึ่งแต่ละคนมองเห็น|เห็น|แลเห็นแตกต่างกัน|ไม่เหมือนกัน|แตกต่าง|ต่างกันออกไปบ้างก็มองเห็น|เห็น|แลเห็นเลข 64 บางคน|บางบุคคลก็มองเห็น|เห็น|แลเห็น 134 ตามแต่ที่จะมองเห็น|เห็น|แลเห็นกัน

และ|และก็|แล้วก็|รวมทั้งยังแห่ขอเลขเด็ดจากไหโบราณอายุกว่า 100 ปี หลัง|ข้างหลังรู้ข่าวว่ามีคนนำมา|เอามาถวาย|มอบ|มอบให้วัด ทราบ|รู้เพียงว่าชื่อนายสุข ซึ่งได้เสียชีวิตไปนานแล้วเป็นคนที่|ผู้ที่ขุดพบ|เจอใบนี้นานมาแล้ว แต่|แต่ว่า|แม้กระนั้นคนที่|ผู้ที่ขุดพบ|เจอไหโบราณใบนี้ซึ่งมีขนาดใหญ่เท่า 1 คนโอบ สูงประมาณ|ราว|ราวๆ|โดยประมาณ 75 ซม.|เซนติเมตร แล้วเก็บไว้ที่บ้านทำให้คนที่|ผู้ที่อาศัยอยู่ในบ้านอยู่ไม่เป็นสุข|สุข|สุขสบาย|มีความสุขไม่สบาย|ป่วย|เจ็บป่วย|ป่วยไข้|ป่วยหนักบ่อย|บ่อยครั้ง|หลายครั้ง|บ่อยมากตามความเชื่อ|ความศรัทธา|ความเลื่อมใส|ความเชื่อถือของคนโบราณ|คนสมัยก่อน|คนรุ่นก่อน|คนรุ่นเก่า|คนสมัยเก่า

ลูกหลาน|บุตรหลานจึง|ก็เลยได้นำมา|เอามาถวาย|มอบ|มอบให้ที่วัดให้คนมาบูชา

Go Back

Comment

Blog Search

Blog Archive

Comments

There are currently no blog comments.